Splošni pogoji poslovanja

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja spletne strani naravnielement.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe spletne strani naravnielement.si.

Lastnik in upravljalec spletnega mesta naravnielement.si je podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 Ljubljana.

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z uporabo spletne strani naravnielement.si sprejema te plošne pogoje, je z njimi seznanjem in se z njimi strinja.

VIZITKA PODJETJA

Sedež podjetja: Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 Ljubljana

Matična številka: 7248814000
Davčna številka: 88451119
Zavezanci za DDV: NE

VRSTE STORITEV TER LOKACIJA IZVAJANJA

Podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. opravlja storitve s področja masaž, lepotnih tretmajev in drugje nerazvrščenih izobraževanj. Storitve se izvajajo lokacijsko na naslovu sedeža podjetja ali na mestu dogovora s stranko.

NAROČANJE NA STORITEV

Stranke se lahko za storitve, ki jih izvaja podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. naročijo osebno na naslovu sedeža podjetja, telefonsko preko številke +386 31 334 697 ali preko e-pošte na naslovu info@naravnielement.si. Na storitve, ki se izvajajo na naslovu sedeža podjetja se lahko naroči vsaka polnoletna oseba ženskega spola. Mladoletne osebe ženskega spola se lahko udeležijo storitev na naslovu sedeža podjetja, s soglasjem staršev ali skrbnikov.

CENE IN PLAČILO

Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). DDV v skladu z 2.točko 1.odstavka 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV ni obračunan. Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko ali z bančno plačilno kartico.

Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. si pridržuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

DARILNI BONI

Omogočamo vam nakup darilnih bonov. Darilni bon je izdan v vrednosti (v evrih) 10 evrov, 20 evrov, 30 evrov, 40 evrov, 50 evrov, 60 evrov, 70 evrov, 80 evrov, 100 evrov ali za določeno storitev. V primeru da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilni bon je mogoče prevzeti osebno na sedežu podjetja Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., ali pa ga pošljemo po pošti (plačilo po predračunu na TRR) oz. skeniramo in pošljemo na željeni elektronski naslov. Poštnina pošiljanja darilnega bona je brezplačna.

Veljavnost bonov je pol leta od izdaje bona.

Naravnemu Elementu, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga na sedežu podjetja sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če je darilni bon ponarejen. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv. Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev z darilnimi boni brez posebne najave.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

ODPOVED REZERVACIJE

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko (elektronske) pošte: info@naravnielement.si ali izrečena po telefonski številki 031 334 697. Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi, ima Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve.

STRANKINE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:

 • v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v katere je ustno oziroma pisno privolil;
 • pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE IN ODGOVORNOST

Uporaba storitev Naravega Elementa je na lastno odgovornost uporabnikov. Naravni Element in njegovi zaposleni in drugi sodelavci ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi uporabnikom nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri izvajanju storitev ali posledica storitev.

IZVEDBA TEČAJEV

SPLOŠNA DOLOČILA

Na tečaj se lahko prijavi vsaka polnoletna oseba. Mladoletne osebe se lahko udeležijo tečaja, s soglasjem staršev ali skrbnikov.

S prijavo na tečaj udeleženec tečaja dovoljuje, da njegove osebne podatke uporabljamo za namene:
–       priprave in izvedbe izobraževanj,
–       obveščanja o novih vrstah in aktualnih terminih izobraževanja,
–       obveščanja o novih akcijah in
–       vodenja registra udeležencev tečaja in izdajanja certifikatov.

Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. obvešča in komunicira s tečajniki preko pošte, e-pošte in telefona.

Če tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, nas mora o tem obvestiti pisno ali po elektronski pošti.

Med tečajem lahko naredimo kakšno fotografijo za objavo na spletni in Facebook strani. Tečajnik ima pravico zavrniti objavo slik na katerih je viden.

Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

PRIJAVA NA TEČAJ

Na tečaj se lahko oseba prijavi:

 • preko elektronske pošte info@naravnielement.si,
 • po telefonu 031 334 697,
 • osebno na sedežu podjetja na Ulici Gradnikove brigade 8 v Ljubljani.

Število udeležencev na tečaju je omejeno. Mesto na tečaju si zagotovite s plačilom vpisnine, ki jo morate poravnati pred začetkom tečaja. Vpisnina za tečaje znaša 50 eur. Vplačan znesek vpisnine se odšteje od cene tečajnine.

Vpisnino je treba poravnati do roka prijave oz. do zasedbe mest. Vpisnina se poravna najkasneje 2 dni pred začetkom tečaja na transakcijski račun podjetja št. SI56 0201 9026 2267 834

Tečajnina se lahko poravna na transakcijski račun pred pričetkom tečaja ali ob prihodu na tečaj (gotovinsko ali z bančno plačilno kartico).

S plačilom vpisnine, tečajnik sprejme pogoje poslovanja in se strinja s plačilnimi pogoji.

ODPOVED TEČAJA IN NEUDELEŽBA NA TEČAJU

V primeru nezadostnega števila kandidatov, bolezni predavatelja ali višje sile si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja oz. spremembe terminov tečajev. V primeru odpovedi tečaja z naše strani, tečajniku vrnemo vplačani znesek ali uredimo nov termin ali ponudimo obisk drugega tečaja.

Ker je število udeležencev omejeno, upoštevamo prijavo na tečaj, ko vplačate tečajnino ali vsaj prijavnino.

V primeru zapolnitve mest si pridržujemo pravico, da kandidatu/tečajniku zavrnemo udeležbo na tečaju. Prednost za udeležbo na tečaju imajo tisti, ki so prej vplačali prijavnino ali tečajnino.

Tečajniku, ki je rezerviral svoje mesto na tečaju z vplačilom, se v primeru neudeležbe na tečaju iz osebnih razlogov, vplačana prijavnina ali tečajnina v celoti vrne ali uporabi za katerikoli drugi tečaj (ta ugodnost zapade v enem letu od plačila), če nas o neudeležbi obvesti najkasneje 2 dni pred začetkom tečaja, v primeru bolezni (dokazuje z zdravniškim potrdilom) ali višje sile, pa najkasneje 1 dan pred začetkom tečaja. Odpoved mora biti pisna (po e-mailu ali pošti)!

Vplačani zneski so prenosljivi med tečaji, ne morete pa jih koristiti za nakup izdelkov.

Organizator tečaja si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov.

HIŠNI RED NA TEČAJU

 • udeležba na tečaju je na lastno odgovornost,
 • tečajnik kot udeleženec v tečaju nosi odgovornost za nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu (nanaša se na poškodbe, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri izvajanju masažnih tehnik ali posledica masažnih tehnik izvedenih na tečajih) in izgubo oz. krajo osebnih predmetov ter, da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam,
 • o morebitnih zdravstvenih in drugih težavah je tečajnik dolžan pred tečajem obvestiti organizatorja,
 • pred tečajem in med tečajem ni dovoljeno uživanje alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi,
 • tečaj je namenjen psihofizično zdravim osebam,
 • organizator tečaja ima pravico odstraniti udeleženca s tečaja v primeru neprimernega vedenja, kršenja pravil Hišnega reda, ali v drugih primerih, kadar bi s svojim vedenjem lahko škodoval sebi ali drugim udeležencem. V takšnih primerih se šteje, kot da je na tečaj pristopil in ni upravičen do povračila vplačnine,
 • z izposojeno opremo mora udeleženec ravnati skrbno, udeleženec krije stroške popravil morebitne poškodbe opreme.

PRITOŽBE IN SPORI

Podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani naravnielement.si pritožbo poda preko elektronske pošte: info@naravnielement.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Ljubljani.