Splošni pogoji poslovanja

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja spletne strani naravnielement.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe spletne strani naravnielement.si.

Latnik in upravljalec spletnega mesta naravnielement.si je podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 Ljubljana.

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z uporabo spletne strani naravnielement.si sprejema te plošne pogoje, je z njimi seznanjem in se z njimi strinja.

VIZITKA PODJETJA

Sedež podjetja: Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 Ljubljana

Matična številka: 7248814000
Davčna številka: 88451119
Zavezanci za DDV: NE

VRSTE STORITEV TER LOKACIJA IZVAJANJA

Podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. opravlja storitve s področja masaž, lepotnih tretmajev in drugje nerazvrščenih izobraževanj. Storitve se izvajajo lokacijsko na naslovu sedeža podjetja ali na mestu dogovora s stranko.

NAROČANJE NA STORITEV

Stranke se lahko za storitve, ki jih izvaja podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. naročijo osebno na naslovu sedeža podjetja, telefonsko preko številke +386 31 334 697 ali preko e-pošte na naslovu info@naravnielement.si.

CENE IN PLAČILO

Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). DDV v skladu z 2.točko 1.odstavka 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV ni obračunan. Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko ali z bančno plačilno kartico.

Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. si pridržuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

DARILNI BONI

Omogočamo vam nakup darilnih bonov. Darilni bon je izdan v vrednosti (v evrih) 10 evrov, 15 evrov, 20 evrov, 30 evrov, 40 evrov, 50 evrov in 70 evrov ali za določeno storitev. V primeru da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilni bon je mogoče prevzeti osebno na sedežu podjetja Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., ali pa vam jih pošljemo po pošti (plačilo po predračunu na TRR), poštnina pošiljanja darilnega bona je brezplačna.

Veljavnost bonov je pol leta od izdaje bona.

*Veljavnost darilnih bonov se do nadaljnega podaljša, nova veljavnost bonov je eno leto od izdaje bona*

Naravnemu Elementu, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga na sedežu podjetja sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če je darilni bon ponarejen. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv. Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev z darilnimi boni brez posebne najave.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

ODPOVED REZERVACIJE

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko (elektronske) pošte: info@naravnielement.si ali izrečena po telefonski številki 031 334 697. Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi, ima Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p., pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve.

STRANKINE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:

  • v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v katere je ustno oziroma pisno privolil;
  • pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
  • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
  • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

PRITOŽBE IN SPORI

Podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani naravnielement.si pritožbo poda preko elektronske pošte: info@naravnielement.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje Naravni Element, mag. Polona Kršmanc Šiško s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Ljubljani.